Harmonogram organizacji nauki hybrydowej w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach od 17.05.2021 r.:

Klasy pierwsze technikum:

Klasa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1TAU stacjonarnie zdalnie stacjonarnie zdalnie zdalnie
1TM stacjonarnie zdalnie stacjonarnie zdalnie zdalnie
1TB stacjonarnie stacjonarnie zdalnie stacjonarnie zdalnie
1TMR zdalnie stacjonarnie stacjonarnie stacjonarnie zdalnie
1TI stacjonarnie stacjonarnie zdalnie stacjonarnie zdalnie
1TG stacjonarnie stacjonarnie zdalnie stacjonarnie zdalnie

 

Klasy drugie technikum:

Klasa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
2TAU stacjonarnie zdalnie zdalnie stacjonarnie zdalnie
2TM stacjonarnie zdalnie stacjonarnie zdalnie stacjonarnie
2TB zdalnie zdalnie stacjonarnie stacjonarnie stacjonarnie
2TMR stacjonarnie stacjonarnie zdalnie stacjonarnie zdalnie
2TI zdalnie stacjonarnie zdalnie zdalnie stacjonarnie
2TG zdalnie stacjonarnie zdalnie zdalnie stacjonarnie
2TEL stacjonarnie zdalnie stacjonarnie zdalnie stacjonarnie
2TAUp stacjonarnie stacjonarnie zdalnie stacjonarnie zdalnie
2TMp zdalnie stacjonarnie zdalnie stacjonarnie stacjonarnie
2TBp stacjonarnie stacjonarnie zdalnie zdalnie stacjonarnie
2TMRp zdalnie stacjonarnie stacjonarnie zdalnie stacjonarnie
2TIp zdalnie stacjonarnie stacjonarnie zdalnie stacjonarnie
2TGp zdalnie stacjonarnie stacjonarnie zdalnie stacjonarnie
2TELp zdalnie stacjonarnie zdalnie stacjonarnie stacjonarnie

 

Klasy trzecie technikum:

Klasa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
3TAU stacjonarnie zdalnie stacjonarnie stacjonarnie zdalnie
3TM stacjonarnie zdalnie stacjonarnie stacjonarnie zdalnie
3TB zdalnie zdalnie stacjonarnie stacjonarnie stacjonarnie
3TMR zdalnie zdalnie stacjonarnie stacjonarnie stacjonarnie
3TI stacjonarnie zdalnie stacjonarnie zdalnie stacjonarnie
3TG zdalnie stacjonarnie stacjonarnie stacjonarnie zdalnie
3TEL stacjonarnie zdalnie stacjonarnie zdalnie stacjonarnie
3TE stacjonarnie zdalnie stacjonarnie zdalnie stacjonarnie
3TEO stacjonarnie zdalnie stacjonarnie stacjonarnie zdalnie

 

Klasy pierwsze szkoły branżowej:

Klasa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1MZ zdalnie zdalnie stacjonarnie zdalnie stacjonarnie
1WzA zdalnie zdalnie stacjonarnie pracodawca pracodawca
1MM zdalnie zdalnie stacjonarnie zdalnie stacjonarnie
1WzB zdalnie zdalnie stacjonarnie pracodawca pracodawca
1EL stacjonarnie zdalnie zdalnie stacjonarnie zdalnie
1WzC stacjonarnie zdalnie zdalnie pracodawca pracodawca

 

Klasy drugie szkoły branżowej:

Klasa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
2MZ stacjonarnie stacjonarnie stacjonarnie zdalnie zdalnie
2WzA stacjonarnie pracodawca pracodawca pracodawca zdalnie
2MM zdalnie stacjonarnie stacjonarnie zdalnie stacjonarnie
2WzB zdalnie pracodawca pracodawca pracodawca stacjonarnie
2WzC zdalnie pracodawca pracodawca pracodawca stacjonarnie
2MZp zdalnie stacjonarnie zdalnie stacjonarnie stacjonarnie
2WzAp zdalnie stacjonarnie pracodawca pracodawca pracodawca
2MMp zdalnie stacjonarnie zdalnie stacjonarnie stacjonarnie
2WzBp zdalnie stacjonarnie pracodawca pracodawca pracodawca
2WzCp stacjonarnie zdalnie pracodawca pracodawca pracodawca

 

Klasy trzecie szkoły branżowej:

Klasa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
3MZ stacjonarnie stacjonarnie zdalnie zdalnie zdalnie
3MM stacjonarnie stacjonarnie zdalnie zdalnie zdalnie
3Wz pracodawca pracodawca pracodawca stacjonarnie zdalnie