W dniu 22.02.2022r. miało miejsce pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. modyfikacji programu nauczania w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach. Wydarzenie odbyło się w ramach realizowanego wspólnie z Perfect Project Sp. z o.o. projektu pn. „Mechnix” w partnerstwie z Zespołem Szkół Technicznych w Suwałkach i Miastem Suwałki. W spotkaniu uczestniczyli Dyrektorzy szkoły, przedstawiciele firmy Masterpress S.A., nauczyciel przedmiotów zawodowych z branży poligraficznej oraz koordynatorzy projektu. Przedstawiciele firmy Masterpress S.A. przekazali swoje uwagi odnośnie programu – jakich elementów brakuje, jakie treści są istotne z punktu widzenia przyszłych pracodawców a następnie spotkali się z uczniami naszej szkoły, aby przedstawić działania skierowane do uczniów z zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej w ramach projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć: