Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wyróżnił Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach za patriotyczne wychowanie młodzieży wstępującej do Wojsk Obrony Terytorialnej. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas czwartych technikum: Bartosz Chiliński, Mieszko Kosmowski, Dominik Letkiewicz, Daniel Skowroński, a także Pani Dyrektor Anna Musiałowicz oraz nauczycielka Pani Justyna Pogorzelska, która jest jednocześnie żołnierzem WOT. Z rąk Ministra Obrony Narodowej Pani Dyrektor Anna Musiałowicz i Pani Justyna Pogorzelska otrzymały wyróżnienie wraz z gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów w kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży. Na spotkanie w Ośrodku Reprezentacyjnym MON zostali zaproszeni dyrektorzy  i nauczyciele z sześciu szkół z Polski, w tym z dwóch szkół z Suwałk – ZS nr 6 i ZST.