Temat projektu:  “WODA DO PICIA WODA DO ŻYCIA”,  Data realizacji: 20-22.03.2019 r.

Koordynatorzy: K. Bacewicz, A. Kuczyńska

Nadzór: Dyrektor Anna Musiałowicz

 

Cel projektu:

  • poznanie zjawisk fizycznych dotyczących wody,
  • pokazanie sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom wód oraz jej oszczędzania,
  • uzyskanie wiadomości na temat metod uzdatniania wody
  • zapoznanie uczniów szkół podstawowych z działaniem urządzeń zasilanych wodą np. prasa hydrauliczna
  • udział uczniów z klas I-III w warsztatach laboratoryjnych z chemii i fizyki.

 

Działania realizowane w ramach projektu:

Działanie Sposób realizacji Nauczyciel/e Czas realizacji
Konkurs pod hasłem:

„WODA DO PICIA WODA DO ŻYCIA”

– przygotowanie regulaminu konkursu

– przeprowadzenie eliminacji szkolnej

– przygotowanie różnych form prac: plastyczna, plakat, model, wystawka, prezentacja multimedialna itp.

– prezentacja prac uczniów

K. Bacewicz

A. Kuczyńska

18.01.2019 r. –

rozpoczęcie konkursu

08.03.2019 r. – dostarczenie prac konkursowych

20.03.2019 r. – rozstrzygnięcie konkursu

Doświadczenia chemiczne, fizyczne i mechaniczne – pokaz doświadczeń chemicznych, fizycznych, mechanicznych

– warsztaty laboratoryjne z chemii, fizyki i mechaniki

K. Bacewicz

A. Kuczyńska

M. Złotorzyński

20.03.2019 r. – uczniowie z klas: 4 TBB i 4 TBA,   2 TMR, 1 TMR
Degustacja wody – przygotowanie stanowiska do degustacji różnych rodzajów wód

– zakup wód/pozyskanie środków finansowych

K. Bacewicz

A. Kuczyńska

20 i 22.03.2019 r.
Prezentacja projektu – udział uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach

– udział uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. K. A. Hamerszmita w Suwałkach

K. Bacewicz

A. Kuczyńska

M. Złotorzyński

20 marca 2019 r.

I grupa: godz. 9.00-11.00

II grupa: godz. 11.30-13.00

Prelekcja pn. „Człowiek- Woda -Środowisko” – prelekcja o wodzie przez przedstawiciela

– wycieczka edukacyjna do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach

K. Bacewicz

A. Kuczyńska

A. Kuczyński

22 marca 2019 r.

Klasy: 2 TEO i 2 MZiRWB

Nauczyciele: M. Bagiński, G. Stefanowska-Jachimowicz