Nie ulega wątpliwości, że od historii nie można uciekać, historię należy poznawać.


Ciekawą lekcją o wydarzeniach sprzed blisko 74 lat był spektakl ,,Obława”, który w Suwalskim Ośrodku Kultury 11.03.2019 r. obejrzeli uczniowie klas: I TMR, I TI, I MO, I TB.
Twórcy przedstawienia – Jan Nowara, Jagoda Skowron – sięgnęli po dokumenty Instytutu Pamięci Narodowej, meldunki oraz listy, aby poruszyć temat Obławy Augustowskiej, podczas której w lipcu 1945 roku zamordowano co najmniej 600 osób. Mordu na polskich patriotach dokonały oddziały Armii Czerwonej, którą wspierało NKWD I UB. Niestety dotąd nie odnaleziono miejsca pochówku zamordowanych mieszkańców Suwalszczyzny, Sejneńszczyzny i Augustowszczyzny.
Z pewnością spektakl ,,Obława” wpłynął na poszerzenie wiedzy historycznej związanej z naszym regionem i skłonił do głębszych refleksji o istocie dobra i zła.
Wyjście na ,,Obławę” zorganizowali nauczyciele języka polskiego.