Są spotkania, które ubogacają i skłaniają do refleksji. Właśnie takie miało miejsce 7 marca 2019 r. Mieliśmy zaszczyt gościć ks. biskupa Jerzego Mazura. Uroczyste spotkanie odbyło się w auli BDM w obecności nauczycieli i uczniów. Na powitanie rozbrzmiała pieśń ,,Bądź pozdrowiony gościu nasz”.

Przybyłych gości, a w szczególności księdza biskupa, bardzo serdecznie przywitała Pani Dyrektor. Następnie młodzież zaprosiła wszystkich do obejrzenia pantomimy ukazującej postać Papieża Jana Pawła II. Po pantomimie skupiliśmy się na słowach ,,Barki”- ulubionej pieśni Ojca Świętego. Ksiądz biskup skierował pasterskie słowo do wszystkich zgromadzonych. Ciepłymi słowami nawiązywał w swojej rozmowie do przeżytej i wzruszającej inscenizacji. Podkreślał też, jak wielką rolę w życiu młodego człowieka odgrywają wiara i wspólnota Kościoła. To one bowiem wskazują wartości, którymi należy kierować się w życiu. Po spotkaniu z młodzieżą ksiądz biskup dokonał pamiątkowego wpisu do szkolnej kroniki. Spotkanie zakończyło się udzieleniem wszystkim zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa. Biskup spotkał się także z radą pedagogiczną, gdzie wyraził swoją wdzięczność za kształtowanie osobowości młodych ludzi.
Ta radosna i serdeczna wizyta na długo zostanie w naszej pamięci i w naszych sercach. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie spotkania z księdzem biskupem. Szczególnie zaangażowali się przede wszystkim: M. Kowalewska, M. Grnyo, J. Mrówczyńska i ks. M. Chorąży.