Skwer Pamięci to miejsce  jest obecne w naszej tradycji szkolnej od 2009r i kształtuje szacunek do wartości historycznych i postaw patriotycznych. Pamięć łączy pokolenia, to dewiza, która kształtuje wartości i cele naszej szkoły.

W tym roku szkolnym w symboliczny sposób potwierdzamy, że każde pokolenie  kształtuje swoje postawy uznając nieprzemijające wartości – honor, godność i szacunek.

W rocznice Zbrodni Katyńskiej  uczniowie klasy IV zapalili znicz pamięci – Pomordowanym na Wschodzie.

Katyń w Rocznicę Zbrodni – prezentacja