Ogłoszenie nr 644506-N-2018 z dnia 2018-11-06 r.
Zespół Szkół Technicznych: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni w ramach projektu Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki

Uwaga! Zamawiający 7 listopada 2018 r. opublikował zmianę istotnych warunków postępowania tutaj: https://www.zst.suwalki.pl/www/zmiana-1-do-przetargu-1-2018/