Ogłoszenie nr 651459-N-2018 z dnia 2018-11-21 r. Zespół Szkół Technicznych: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni w ramach projektu Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

ogŁoszenie 2/2018

siwz 2/2018

zaŁĄczniki 2/2018