Rekrutacja do projektu “Danplum”

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach uczących się w zawodzie technik elektryk, technik elektronik, technik automatyk i technik budownictwa do wzięcia udziału w pierwszej edycji staży zawodowych realizowanych w firmach z Białegostoku. Planowany termin staży: 5-30.07.2021 r. Uczniowie mają zapewnione w ramach projektu m.in. transport, zakwaterowanie, pełne wyżywienie, odzież roboczą, ubezpieczenie. Za zrealizowanie stażu…

Czytaj dalej

Informacja dla przystępujących do egzaminu maturalnego

Harmonogram matur (dzień, godzina, miejsce egzaminu) znajduje się na stronie szkoły w zakładce EGZAMINY -> MATURA. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów chorobowych mogących wskazywać na COVID-19. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach…

Czytaj dalej